VENEZ VISITER LE PLUS GRAND SHOW ROOMS DE PARQUETS EN ISRAEL ! 
IBN GVIROL 36,TEL AVIV - HALECHI STREET 9, BNE BRAQ (front of Dan Design Center) - HAMELACHA 27, NETNAYA - HAOUMAN 28, JERUSALEM

 *6218

close the banner

התקנת הפרקט

התקנת פרקט עץ או פרקט למינציה היא פעולה עדינה העשויה להצריך הסתייעות באיש מקצוע אולם גם בעלי ידיים טובות שאינם מקצועיים יכולים לבצעה

התקנת הפרקט

התקנת הפרקט

התקנת פרקט עץ או פרקט למינציה היא פעולה עדינה העשויה להצריך הסתייעות באיש מקצוע אולם גם בעלי ידיים טובות שאינם מקצועיים יכולים לבצעה

התקנה בהדבקה, התקנה במסמור סמוי או התקנה צפה באיזו שיטה – להשתמש להתקנת הפרקט?

אין שיטה טובה או גרועה להתקנת פרקט חדש. כדי לדעת איזו התקנה היא המתאימה ביותר, יש להגדיר קודם כל: את סוג התשתית שעליה תתקינו את הפרקט שלכם. תנאים מקדימים בעלי חשיבות (מערכת חימום/קירור תת רצפתי, חדר לח, מבנים קודמים – […]

התקנת הפרקט: תנאים מקדימים הכרחיים לצורך התקנה מוצלחת

התקנת פרקט עץ או פרקט למינציה היא פעולה עדינה העשויה להצריך הסתייעות באיש מקצוע, אולם גם בעלי ידיים טובות שאינם מקצועיים יכולים לבצעה. מתוקף התכונות היסודיות של העץ, חובה להקפיד על מספר כללים לאורך כל השלבים של ההתקנה: לפני ההתקנה, […]

וידאו : מדריך להתקנת פרקטים רב-שכבתיים ופרקטי למינציה בשיטת ההתקנה הצפה / click 5G

La pose du parquet en flottaison ou « pose flottante » est la technique la plus rapide et facile à mettre en œuvre pour un non professionnel et accessible à tous les bricoleurs. Le principe est très simple. Il consiste […]

וידאו : מדריך להתקנת פרקטים רב-שכבתיים ופרקטי למינציה בשיטת ההתקנה הצפה

La pose du parquet en flottaison ou « pose flottante » est la technique la plus rapide et facile à mettre en œuvre pour un non professionnel et accessible à tous les bricoleurs. Le principe est très simple. Il consiste […]

מדריך להתקנת פרקטים רב-שכבתיים ופרקטי למינציה בשיטת ההתקנה הצפה

מדריך להתקנת פרקטים רב-שכבתיים ופרקטי למינציה בשיטת ההתקנה הצפה הערה: פרקטים רב-שכבתיים ופרקטי למינציה אינם מתאימים לחדרים לחים כמו חדרי אמבטיה או סאונות. התקנת פרקט צף (או: "התקנה צפה") היא השיטה המהירה ביותר והקלה ביותר לביצוע ללא-מקצועניים, והיא נגישה לכל […]

וידאו : מדריך להתקנת פרקטים גושניים ורב שכבתיים בהדבקה

La pose collée des parquets massifs et contrecollés – Mode d'emploiIl s'agit de la technique de pose de parquet la plus répandue. Rapide et accessible, elle convient aussi bien aux parquets massifs, toutes épaisseurs, qu'aux parquets contrecollés. Elle permet une […]

מדריך להתקנת פרקטים גושניים ורב-שכבתיים בהדבקה

התקנה בהדבקה היא הנפוצה ביותר מבין השיטות להתקנת פרקטים. שיטה זו, מהירה וקלה, מתאימה הן לפרקטים גושניים, בכל העוביים, והן לפרקטים רב-שכבתיים. התקנה בהדבקה מאפשרת בידוד אקוסטי מצוין המתחזק לעתים על ידי שימוש בחומרי בידוד מתאימים, והיא ניתנת ליישום על […]

וידאו : מדריך להתקנת פרקטים גושניים במסמור סמוי

C'est la plus ancienne des méthodes de pose du parquet massif. Il s'agit d'installer le parquet en le clouant sur des lambourdes scellées dans la chape à intervalles réguliers. Cette pose n'est utilisée qu'avec des parquets massifs d'au minimum 20 […]

מדריך להתקנת פרקטים גושניים במסמור סמוי

התקנה במסמור סמוי היא השיטה הוותיקה ביותר מבין שיטות ההתקנה של פרקט גושני. בשיטה זו, מתקינים את הפרקט על ידי מסמורו לקורות אשר מרוחקות זו מזו במרווחים קבועים ומקובעות למדה מתפלסת באמצעות טיח. התקנה זו מיושמת אך ורק על פרקטים […]

התקנה מעל מערכת חימום תת-רצפתי: תנאים מקדימים

מעבר לבעיות הקשורות ללחות השיורית של התשתיות ושל הסביבה החיצונית )חלחול, דליפה וכו'(, הדרישות לגבי שיעורי הלחות במרחב שבו מותקנים פרקטים על מרצפות מחממות הן גבוהות באופן משמעותי בהשוואה לפרקטים על מרצפות "קרות". הדרישות הללו יוצרות שינויים בחיבורי הלוחות. כל […]

דוגמאות שונות של הנחת פרקטים בהתקנה בהדבקה או במסמור סמוי

על פי סוג הפרקט שנבחר, והרוחב והאורך של הלוח, תוכלו לבחור דוגמאות שונות של הנחת הלוחות בהתאם לאפקט הרצוי.