VENEZ VISITER LES PLUS GRANDS SHOWROOMS DE PARQUETS EN ISRAEL ! 
IBN GVIROL 36,TEL AVIV - HALECHI STREET 9, BNE BRAQ (En face du Dan Design Center) - HAMELACHA 27, NETNAYA

 *6218

close the banner

אילו זני עצים מומלצים לפרקט

אלון, אדרצ קמפאסצ, מרבאו, איפאה, וויגא... יש הרבה זני עצים של ההשפעה הכי יפה לפרקט שלכם.

אילו זני עצים מומלצים לפרקט

קומות פנים

בחירת פרקט אינה משימה פשוטה. בבואכם לרכוש פרקט, עליכם לברר נקודות שונות כגון: לאיזה שימוש הוא מיועד מהו סוג ההתקנה שלו כיצד יש לתחזקו הכינה עבורכם מדריך קניה. בדפים "Décoplus" כדי לעזור לכם לעשות את הבחירה הנכונה, חברת אלו אתם תמצאו תשובות לכל השאלות הרלוונטיות העשויות לעלות בנושא זה לפני קבלת החלטה
01

סוגי העצים: מהן ההשפעות שלהם על מראה הפרקט שלך ?

סוג הפרקט מאפשר לזהות את דרגת הסיווג שלו. יהא אשר יהא זן העץ שנבחר לרצפת הפרקט, לוחות הפרקט מכילים באופן טבעי "פגמים טבעיים" של העץ. זה מה שהופך את הפרקט לחומר אציל ו"חי". מאידך, חלק מהחספוסים עלולים להוריד מאיכותו האסתטית של הפרקט. ניתן לומר שככל שלוחות הפרקט מסווגים ונבררים יותר, כך הפגמים הטבעיים האלו )כמו סיקוסים, לִבנות, סדקים וכו'( פחות בולטים. נהוג אפוא לחלק את העץ לסוגים שונים על מנת להגדיר את דרגת הסיווג של לוחות הפרקט, אשר נקבעה במהלך ייצורם!הערה: ה"סוג" או הדרגה של הפרקט חייבים להיות מצוינים בבירור על ידי היצרן. אין הם מעידים על העמידות או על צורת השחיקה של הפרקט!

עצים אקזוטיים:

דרגה A: סוג "סלקט"  (Select) - הסוג המובחר ביותר של עצים אקזוטיים המאופיין במראה אחיד וסדיר, ללא סיקוסים או לִבנות.דרגה B : סוג המאופיין במעט פגמים טבעיים, לרבות לִבנות אחדות.דרגה C : סוג "נטור(Nature) - מאופיין ביותר פגמים טבעיים.

עצים אירופאיים

בדומה לעצים האקזוטיים, העצים האירופאים מחולקים אף הם לסוגים.גם בעץ האלון, האיכות האסתטית של לוחות הפרקט מתבטאת בחלוקה ל"סוגים" המהווים גורם משפיע משמעותי בקביעת המחיר של הפרקט.

01

אלוןסוג "איכות ראשונה במעלה" סוג עץ בעל גוון אחיד וסיבים ישרים מאוד. הצד הקדמי (עליון) של הפרקט נטול פגמים. התואר "איכות ראשונה במעלה" ניתן רק לעצי אלון בעלי מראה מושלם.

 • סוג נדיר ולרוב יקר
 • יקר יותר מהסוג  "PR" בשיעור של 30%-40%
 • נטול סיקוסים
 • פסים ישרים
 • נטול לִבנות.

 סוג פרמייר

02גוון אחיד יחסית, עם סיקוסים קטנים וללא לִבנות

  

מותרים בצד החיצוני של הפרקט:

 • סיקוסים "בריאים" בגודל של פחות מ- 8 מ"מ, או אם מקובצים – בגודל של פחות מ- 2 מ"מ
 • הדגשה מועטה בלבד של פסים לא אחידים, התקבצויות סיקוסים )סימני "עקבות חתול"( לא
 • בולטות
 • ללא לִבנות בצד החיצוני של הפרקט

מותרים בצד הפנימי של הפרקט:

 • לִבנה "בריאה", אם היא אינה פוגעת במרכז החלק העליון של הפרקט
 • כל פגם שאינו פוגע בחוזק ובעמידות של הפרקט המותקן על הרצפה
 • חלקים לא מהוקצעים, אם רוחבם קטן מ 11- מ"מ מ 10%- מקסימום מאורך לוח הפרקט

אורכי לוחות הפרקט:

 • אורך מינימאלי: 35 ס"מ
 • אורך ממוצע: 55 ס"מ
 • פחות מ- 20% מלוחות הפרקט הם באורך קטן מ- 45 ס"מ

 

03

סוג PR BIS / נובלס

הסוג נובלס נמנה בין סוגי האלון הטובים ביותר. לוחות הפרקט מסוג זה מיוצרים מליבת העץ לעתים עשויים להיות בסוג זה סיקוסים קטנים וסימנים קלים של לִבנות בצד החיצוני של לוח הפרקט

מותרים בצד החיצוני של הפרקט

 • סיקוסים בגודל של פחות מ 10- מ"מ.
 • הדגשה מועטה בלבד של פסים לא אחידים, התקבצויות סיקוסים (סימני "עקבות חתול") לא
 • בולטות
 • סימני לִבנות בצד החיצוני של הפרקט.

מותרים בצד הפנימי של הפרקט

 • לִבנה בריאה, אם היא אינה פוגעת במרכז החלק העליון של הפרקט
 • כל פגם שאינו פוגע בחוזק ובעמידות של הפרקט המותקן על הרצפה
 • חלקים לא מהוקצעים, אם רוחבם קטן מ 11- מ"מ מ 10%- מקסימום מאורך לוח הפרקט

אורכי לוחות הפרקט

 • אורך מינימאלי: 35 ס"מ
 • אורך ממוצע: 55 ס"מ =<
 • פחות מ- 20% מלוחות הפרקט הם באורך קטן מ 45- ס"מ

 04

סוג רוסטיק (RU)מותרים בצד החיצוני של הפרקט

 • סיקוסים, פגמים, חריגויות, בקיעים בליבת העץ, סדקים, סדקים רדיאליים, פסים לא אחידים, סימנים אדומים, חורים שחורים וכן פגמי ייצור קלים, ובלבד שגודלם וטיבם לא יסכנו את החוזק והעמידות של הפרקט המותקן.
 • ללא לִבנות בצד החיצוני של הפרקט.

מותרים בצד הפנימי של הפרקט

 • לִבנה "בריאה", אם היא אינה פוגעת במרכז החלק העליון של הפרקט.
 • כל פגם שאינו פוגע בחוזק ובעמידות של הפרקט המותקן על הרצפה.
 • חלקים לא מהוקצעים, אם רוחבם קטן מ 11- מ"מ מ-10% מקסימום מאורך לוח הפרקט.

אורכי לוחות הפרקט

 • אורך מינימאלי: 25 ס"מ
 • אורך ממוצע: 45 ס"מ
 • פחות מ- 25% מלוחות הפרקט הם באורך קטן מ 35- ס"מ

" סוג "כפרי"05

מותרים בצד החיצוני של הפרקט

 • סיקוסים, סדקים סתומים או ניתנים לסתימה, פגמים וחריגויות, סדקים, סדקים רדיאליים.
 • סימנים אדומים, חורים שחורים, סימנים קלים של עץ ללא ליבה, כמו גם פגמי ייצור קלים.

מותרים בצד הפנימי של הפרקט

 • לִ בנה וכל פגם שאינו פוגע בחוזק ובעמידות של העץ

אורכי לוחות הפרקט

 • אורך מינימאלי: 25 ס"מ
 • אורך ממוצע: 45 ס"מ
 • פחות מ 25%- מלוחות הפרקט הם באורך קטן מ 35- ס"מ

סוג נטור (NA) (Nature)סוג דומה לסוג "רוסטיק" אולם אין הגבלה על לִ בנות בצד החיצוני של הפרקט.